Pristatymo informacija

Užsakymo paruošimas trunka 1-2 d.d.

Prekių pristatymo terminas:

Kurjeris –  1-3 d.d
Paštomatai – 1-3 d.d

Bendrosios nuostatos

  • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau ,,Taisyklės‘‘) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.
  • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
  • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka reikiamą sumą už įsigyjamas prekes.

Asmens duomenų apsauga

2.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui vykdyti.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu sutikimu.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2. Pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.

3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas privalo sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

4.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. Pirkėjas užsakymus gali pateikti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami moonskin.lt el.parduotuvėje.

5.3. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu,  Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis paštomatais ir kurjerių paslaugomis.

6.4. Prekės Pirkėjui pradedamos ruošti per 1- 2ienas po apmokėjimo.

6.5. Lietuvoje prekės yra pristatomos per 1-3 d.d paštomatu bei kurjeriu.  Į užsienį prekių pristatymo laikas skiriasi, dėl pristatymo terminų kreiptis asmeniškai.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.

6.8. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ar prekės nuotraukas.

Prekių kokybė, garantijos

7.1. Visi GlowAmeli parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Rinkodara ir informacija

8.1. Pardavėjas gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje ‚‘‘Kontaktai‘‘ nurodytais kontaktais.

Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklų vykdymo, yra spendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarto, nesutarimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Jeigu turite kokių nors klausimų kreipkitės el. paštu nurodytu skiltyje ,,Kontaktai‘‘.